ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ GA ΓΙΟΓΚΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΡΑΤΣΟΚΗΠΟΥ
Βλέπουμε και παρατηρούμε πως μέσα από το μικρό αυτό οικοσύστημα φανερώνεται η αλληλεξάρτηση όλων των πραγμάτων μέσα στο φυσικό κόσμο. Σαν να υπάρχει μια συμφωνική ποιότητα που χαρακτηριζει όλες τις ενέργειες που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με πρωταρχική επίδραση να έχει αυτή της ζωντανής συνειδητότητας.
Σπόροι και φυτά αλληλεπιδρούν με τους ανθρώπους, τα έντομα, τον αέρα, το νερό, το φως και τη γη για να παρέχουν ζωή. Από τη στιγμή που ξεκίνησε η δραστηριότητα στον γιόγκικο ταρατσόκηπο στη Αθήνα το 2011 θαυμάζουμε το θαύμα της βιωσιμότητας που η φύση επαναλαμβάνει κάθε εποχή.Με συνεπή φροντίδα και σεβασμό, παρατηρούμε και μαθαίνουμε να μην επιβάλουμε, αλλά να εκτιμάμε και να μαθαίνουμε πότε να σπείρουμε, πότε να ξεχορταριάσουμε, πότε να κάνουμε παύση και με υπομονή να δουλεύουμε με τα στοιχεία της φύσης στις ακραίες συνθήκες της αστικής ταράτσας. Τα μικρής κλίμακας γιόγκικα πειράματα που κάναμε στο ξεκίνημα μας φανέρωσαν τη δύναμη που η αγνή πρόθεση έχει στην ανάπτυξη και υγεία των φυτών. Είδαμε τον πρακτικό αντίκτυπο που έχει η διατήρηση μιας υψηλής συνειδητότητας, ενός καθαρού νου και μιας ανοιχτής καρδιάς στην φροντίδα των φυτών και στην ευχαρίστηση του να εκτελείς έργο έχοντας γιόγκα μέσα στη δράση (karma yoga).Σχόλια